Tuesday, December 16, 2014

Alcoholic beverages at home
New York City, –33%Cleveland, –23%Dallas-Fort Worth, –18%Chicago, –18%Miami, –17%Detroit, –16%New York area, –12%Washington, –3%Atlanta, –2%Philadelphia, –1%Baltimore, +1%San Francisco-San Jose, +7%Los Angeles, +7%Boston, +14%Phoenix, +16%Houston, +17%Seattle, +21%San Diego, +30%Minneapolis-St. Paul, +45%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Books (through + not through book clubs)
New York City, –28%Cleveland, –16%Dallas-Fort Worth, –20%Chicago, –3%Miami, –73%Detroit, –7%New York area, –31%Washington, +20%Atlanta, –19%Philadelphia, +28%Baltimore, –10%San Francisco-San Jose, +44%Los Angeles, –12%Boston, +25%Phoenix, +13%Houston, +1%Seattle, +68%San Diego, –22%Minneapolis-St. Pa